scrollUp
scrollDown
left
logo

Co Chi

Agile coaching, Kanban implementaties en Flow simulaties.
- Coach (scaling) Agile implementaties en transities,
- Coach Product Owner, ScrumMaster, RTE, Development Team en alle belanghebbenden ,
- Coach Transition Teams, Product Management en PortFolio Managers,
- Teamleren,
- Nearshore implementaties,
- Bouw van (Portfolio Management) Kanban systemen,
- Okaloa Flowlab simulations (Kanban),
- Effectieve teams,
- Re-energize Lean en Agile transformaties,
- Coachen van complexe uitdagingen.


Flow simulaties. Co Chi biedt samen met Okaloa state-off-the-art Kanban & Okaloa Flowlab workshops in Nederland aan.

De workshops ondersteunen u bij het effectief implementeren en afstemmen van Agile technieken over verschillende teams en/of afdelingen. De workshops zijn modulair opgebouwd, zo haalt u met beperkte kosten een optimaal rendement.
De workshops zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in de Kanban en Agile community. Hiermee bent u verzekerd van een continu geoptimaliseerde workshop-inhoud en -vorm.
De werkelijke waarde van een simulatie boven een reguliere training is dat de deelnemers het geleerde zich directer en beter eigen maken. Zij staan ook meer open om een andere manier van werken uit te proberen.
Nadrukkelijk vermelde wij dat de workshops niet specifiek voor IT teams zijn. Ook andere teams, zoals Sales, Marketing kunnen hun productiviteit vergroten en versnellen.


De waarde voor uw organisatie : Wanneer afdelingen en de verschillende stakeholders de principes van Kanban doorzien; wanneer zij de meerwaarde ervan in de simulaties zelf hebben ervaren, krijgt u een "Flow-eager organisatie".
Men zal openstaan voor experimenten om stapsgewijs via Kanban flow in de hele portfolio te implementeren. U bent op weg naar een Enterprise Agility, een wendbare organisatie.
De onderstaande workshops vormen hierin elk een waardevolle en onmisbare schakel.

Problemen die u oplost: - Slechte onderlinge afstemming (werk en informatie) tussen teams,
- te laat en te weinig belangrijk werk opleveren,
- onzekerheid over wanneer werk wordt opgeleverd,
- her-werk later in de value chain of het development en delivery process,
- het voorkomen dat werk "terug vloeit" naar eerdere stappen in de value chain of het development en delivery proces,
- moeite met het implementeren van effectieve kanban systemen in een SAFe implementatie,
- slechte onderlinge afstemming (werk en informatie) tussen verschillende afdelingen,
- het vastlopen van, of ondermaats presteren van scrum teams,
- negatieve effecten van gebrek aan kwaliteit,
- het gezamenlijk borgen van kwaliteit in het begin van een ontwikkel proces in samenwerking met verschillende afdelingen.

Uw resultaat: - productievere teams (productie, development, portfolio, ..) die ook sneller leveren,
- een betere focus op belangrijk werk,
- geen gestresste teams meer,
- teams passen de agile mantra "start finishing, stop starting" toe,
- vertrouwen tussen opdrachtgever en development teams,
- uw organisatie richt effectieve Kanban systemen in,
- opdrachtgevers hebben vertrouwen in teams en houden zich aan Agile principes en richtlijnen,
- een betere afstemming tussen portfolio, value stream, programma en teams,
- door betere afstemming tussen teams worden minder fouten gemaakt,
- door betere afstemming tussen teams worden fouten sneller opgemerkt en verbeterd,
- door betere afstemming tussen teams wordt werk sneller opgeleverd,
- uw organisatie leert sneller door experimenten,
- beter begrip dat kwaliteit vanzelf leidt tot sneller en meer opleveringen, en kortere doorlooptijden.

Co Chi is an official partner of Okaloa Flowlabs.

Workshops

Kanban flow ervaren en toepassen; een introductie. woensdag 15 november 2017 Rotterdam,
Meer Informatie
Een doelgerichte avond waarin je leert wat Kanban kan realiseren. Ervaar hoe je een team naar een flow-toestand brengt.
Registratie

Flow: de katalysator van het Agile Scaling: Okaloa FLowlab simulation vrijdag 13 oktober 2017 Huizen,
Meer Informatie
Steeds meer organisaties werken ‘agile’. Dat heeft gevolgen voor alle niveaus in de organisatie. Op portfolio niveau betekent dit de mogelijkheid tot ‘enterprise agility’. Dit is het inrichten van een responsieve organisatie die in een dynamische omgeving, snel en effectief waarde levert. Het betekent ook dat portfolio, projecten op een andere manier moet en ook anders kan aansturen.
De simulatie ondersteunt Kanban implementaties op de 4 SAFe niveaus.
Registratie

In-huis simulaties: realiseer Flow in uw teams Meer Informatie
Bij opschalen van agile initiatieven blijkt dat niet ieder team of afdeling gemakkelijk op elkaar is af te stemmen. Dit betekent dat werk blijft liggen, dat teams te weinig of juist te veel werk hebben, of dat mensen uit teams te laat of te vroeg vrij komen om nieuwe projecten op te pakken.
Kortom, het niet afgestemd zijn levert frustratie en verlies van kostbare mensuren op. Het kan ook anders. Teams die hun werk zodanig op elkaar hebben afgestemd, dat zij in een constante flow werk opleveren. De werklast blijft voor ieder team beheersbaar. Hierdoor hoeven de teams geen consessies te doen aan kwaliteit of lastige prioriteitskeuzes te maken. Zo ontstaat een systeem waarin teams sneller en meer opleveren. Dit onderbouwt het agile gedachtengoed van een ‘responsive’ organisatie.
Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.


Flow: catapulting your agile scaling initiatives: Okaloa FLowlab simulation Friday October 13th 2017 Amersfoort,
More Information
Creating flow between Portfolio Management and agile projects increases transparency in delivery. It enhances flexibility in order to react quickly to market dynamics. It uses Flow and Kanban mechanisms to continuously deliver value.
This Flow simulation lets you experience scaling and selection challenges when for example implementing Portfolio Management in a SAFe transition.
The simulations are designed as experiments with the purpose to align Portfolio Management and Agile IT Development.
For register or information


LKU Kanban Management Professional I 16-17 Nov 2017 Brussels
Discover the advantages of using Kanban by attending this 2-day course, which is a thorough introduction to David J. Anderson’s Kanban method. During two days you will learn how Kanban is used to analyse and improve your software development, and explore how you can benefit from it in practice. Read more

Kanban Management Professional II Dates to be announced for 2018 Brussels
The KMP II class focuses on the rollout and daily operation of a Kanban system. You will consider what type of Kanban initiative is most appropriate for your organization and how to manage and evolve it over time without trauma.
Learn how to improve agility with asymmetrical commitment and cadences. The class also covers recommended meetings, handling metrics, and setting policy. Read more

Discovery Kanban Workshop Experience Co Chi organizes with Okaloa in-company Kanban experience workshops. Read more

Contact me for more information

Blog

How to create flow. 24 March, 2017
Flow is the new buzz. Each of us knows exactly what flow is. And how it feels. It feels great! You probably have even experienced it yourself. Great!

But flow in relation with work? That is something else. It needs planning, and changing work habits. Read more

Predictable & resilient programs. We live in a world that is dynamic and always in motion. That’s a fact. So, how can we know today, what will be the challenge of tomorrow? The answer is simple: we do not know, unless…
Read more Contact me for more information

Contact

Post your questions below

Name

E-mail

Phone

Your question or remark

arrowVerstuur

colofon © 2017 Co Chi designer Bas Bot, TrossenLos webprogramming Walter Brand

right