[ Flow ]

Sensing maakt het onzichtbare zichtbaar.

Onzekerheid vraagt om meer dan de normale stuurinformatie. Je moet met het onzichtbare kunnen werken om effectief beleid te maken.

Onzichtbare informatie is wat mensen (medewerkers, klanten, en andere betrokkenen) denken, ervaren, voelen, hopen, …
Intuïtief voel je dat je iets moet doen, iets anders. Maar je kunt er geen woorden of cijfers aan geven.

Sensing maakt jouw onzichtbare informatie zichtbaar zodat je snel goede besluiten kunt nemen.
Door met kwalitatief inzicht, kwantitatieve data te onderbouwen, ben je met slechts 4 stappen volledig, en doorlopend in controle.

  1. Delen van eigen kennis, ervaringen en ideeën.
  2. Onder begeleiding zelf duiden van patronen en data.
  3. Zelf passende interventies definiëren.
  4. Uitvoeren van interventies.
    Terug naar stap 1; delen van …

Delen gebeurt laagdrempelig en eenvoudig middels een app. Duiden en vertaling naar beleid gebeurt door een uitgekiende, wetenschappelijk onderbouwde, methodiek.

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw beleid.
Wel hebben wij een passende oplossingsmethode voor jouw organisatie.

Sensing change