[ Flow ]

Arno Korpershoek –  Agile crisis manager & Flow Coach

Zie nu onze op Sensing gebaseerde Samenwerken tijdens Corona app. Doorlopend inzicht in de onderstroom van thuiswerkende medewerkers. 

Samenwerken tijdens Corona

Ik ben een (agile) verander crisismanager. Ik breng duidelijkheid in ontspoorde of niet succesvolle agile initiatieven.  KPI's en Excel-spreadsheets zijn niet voldoende om een juist inzicht in de voortgang en status van (agile) verander trajecten te krijgen.

Sensing-Change onderbouwt kwantitatieve rapportages met een multi-perspectief feedback-loop.  De feedback-loop onderbouwt de klassieke koude harde feiten met onderliggende narratieven. Het is een eenvoudige manier om zwakke signalen te duiden. De narratieven geven woorden aan de koude feiten, het maakt ze ‘uitgesproken’. 

Agile-Sensing is een specifieke toepassing gericht op agile werken. Het verbindt alle afdelingen en competenties met elkaar. Het creëert een continue, en op agile-waarde gebaseerde feedbackloop. U creëert een op uw eigen omgeving geoptimaliseerde, agile omgeving.

Agile simulaties stellen uw teams, programma's en portfolio's in staat om te experimenteren, en agiliteit in de eigen omgeving te begrijpen. Ze kunnen experimenteren met hun eigen procesbeperkingen én in samenwerking met andere teams.

Sensing Change Sensing App
ING bank
Rabobank
Deutsche Bank
[Accenture]