[ Flow ]

Ik ken agile al vanuit verschillende perspectieven. Door de workshop herwaardeer ik agile weer. Arno is een echte agile expert en brengt met zijn enthousiasme zijn diepgaande ervaring over op de deelnemers.
    Leiderschaps coach


Initieel had ik weerstand tegen agile. Mijn verzet verdween gedurende de simulatie. Het verschafte mij inzicht in wat agile écht inhoud. Ik begrijp nu ook waar mijn weerstand vandaan kwam. Mijn teams waren al verder met zelfstandig werken, dan de nieuw opgelegde agile manier.   
Met deze workshop kunnen mijn teams en afdelingen een volgende efficiëntie slag maken.
    senior Bank Manager


After an agile simulation with Arno, my team started delivering 30% more and had more fun.

    IT Integrator Dutch Bank

Management should make it a mandatory simulation for all Teams who are currently in waterfall ways of working.
    Agile Coach German Bank

This will also enable the team members to clearly think about the tasks that are needed in order to deliver a certain business story. 
    ScrumMaster German Bank

I was looking for a agile overview/refresher session for my team. I have attended several Agile sessions before; but this session was quite unique.
    Manager German Bank

I
would suggest , such Simulations must me the Starting point for any Teams looking for Transformation to Agile ways so that they can appreciate how it helps
    Agile Coach German Bank

Selecteer uw workshop

Opschalen van agile werken is niet eenvoudig. Samenwerkende teams doen dit vaak vanuit verschillende perspectieven met navenant beperkt resultaat.

Maar het kan wel. Gamification helpt daarbij mensen actief te betrekken en snel resultaten te boeken. De workshop stimuleert het gesprek, de simulatie faciliteert een meer objectief gesprek. Deelnemers zijn na de simulatie meer bereid naar elkaar te luisteren en de eigen manier van werken aan te aanpassingen.

De set Flowlab simulaties bestrijken de hele organisatie. Van de nederige, maar impactvolle Teamflow tot en met de End-to-end flow. Van het optimaliseren van teams, tot het afstemmen van verwachtingen en werklast in hele ketens. De simulaties zorgen voor een flow-boost in de hele organisatie. 

Iedere simulatie bestaat uit twee ronden die samen een leercyclus vormen. Iedere ronde bestaat uit een aantal ‘dagen’ waarin gewerkt wordt. In de eerste ronde ervaren deelnemers het zwaar-weer scenario. Zonder uitzondering herkennen de deelnemers het scenario vanuit de eigen werk context. 
In de tweede ronde experimenteren deelnemers met verbeteringen. De experimenten komen voort uit de eigen evaluatie en agile principes. 

De innovatieve kracht van de Okaloa Flowlabs simulaties is dat ze specifieke uitdagingen kunnen simuleren. Op een eenvoudige maar indringende manier ervaren deelnemers de eigen proces beperkingen en de kracht van agile principes bij het definiëren van verbeteringen. 30% verbeteringen in doorlooptijden en omvang van opleveringen zijn geen uitzondering.   

De volgende simulaties zijn beschikbaar. 

Teamflow   Teams die meer uit Agile willen halen.

resultaat


inschrijven • kortere doorlooptijden
 • hogere doorvoer
 • teams begrijpen Agile-principes
 • begrijpen waarom, waar, welke agile praktijken werken
 • scoren beter in flow, samenwerking en leren
 • hogere medewerkerstevredenheid.

Workflow
Flow en afstemming tussen samenwerkende teams in een keten.

Resultaat • beter samenwerkende teams
 • meer en beter presteren, minder knelpunten (bottlenecks)
 • minder herwerk 
 • minder frustratie tussen teams
 • meer flexibiliteit in verplichtingen
 • frequente integratie
 • verbeteringen in de samenwerking.

Competentie  Flow

Flexibiliteit inzetbaarheid mensen en kennisopbouw. 

Resultaat

 • grotere flexbiliteit inzetbaarheid mensen (staff liquidity)
 • minder afhankelijkheden van sleutelfiguren
 • minder kennisknelpunten
 • kortere doorlooptijden
 • hogere doorvoer
 • minder her-werk
 • minder frustratie tussen teams
 • beter presterende teams
 • geïnstitutionaliseerde kennisopbouw.

Multi-team Flow

Flow en afstemming tussen parallel samenwerkende teams.

Resultaat


 • opgelijnde teams die in een regelmatige cadans samengevoegde producten of diensten opleveren
 • gebalanceerde werkdruk in de keten
 • meer flexibiliteit in verplichtingen
 • frequente integratie
 • verbeteringen in de samenwerking.

End-to-end flow

verbeter de aansluiting tussen upstream en downstream.

Resultaat

 • gebalanceerde werkdruk tussen upstream en downstream teams 
 • een continue oplevering van producten en diensten
 • business agiliteit 
 • meer flexibiliteit in verplichtingen
 • frequente integratie
 • verbeteringen in de samenwerking.

Agile simulaties stellen uw teams, programma's en portfolio's in staat om te experimenteren, om zo agiliteit in de eigen omgeving beter te begrijpen. Dit begrip vertalen zij vervolgens naar nieuwe manieren van (agile) werken.

Agile-Sensing is een specifieke toepassing gericht op agile werken. Het verbindt alle afdelingen en competenties met elkaar. Het creëert een continue, en op agile-waarde gebaseerde feedbackloop. U creëert een op uw eigen omgeving geoptimaliseerde, agile omgeving.

Sensing-Change is een multi-perspectief feedback-loop. De feedback-loop onderbouwt de klassieke koude harde feiten met onderliggende narratieven. Het is een eenvoudige manier om zwakke signalen te duiden. De narratieven geven woorden aan de koude feiten en aan (onderbuik) sentiment, het maakt ze ‘uitgesproken’. 

Meer informatie Agile Sensing App Agile Sensing Dashboard
ING bank
Deutsche Bank
Rabobank